Formy finansowania

Leasing finansowy

W przypadku leasingu finansowego umowa zawierana jest na okres powyżej 12 miesięcy. W przeciwieństwie do leasingu operacyjnego, leasingobiorca wprowadza przedmiot leasingu do ewidencji środków trwałych i amortyzuje go w czasie. Po opłaceniu ostatniej raty leasingowej przedmiot ten staje się własnością przedsiębiorcy.

Warunki leasingu finansowego:

1. Suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek VAT, odpowiada co najmniej wartości początkowej przedmiotu finansowania (do sumy tej zalicza się wartość wykupu środka trwałego po zakończeniu okresu umowy).
2. Umowa zawarta na czas oznaczony, przy czym nie ma ograniczenia co do minimalnego, ani maksymalnego okresu umowy.
3. Odpisów amortyzacyjnych w okresie trwania umowy dokonuje Leasingobiorca.
4. Rata leasingowa składa się z dwóch części. Pierwsza to część kapitałowa stanowiąca spłatę wartości przedmiotu. Druga to część odsetkowa, będąca wynagrodzeniem Leasingodawcy.
5. Kosztem uzyskania przychodów dla Klienta jest wyłącznie cześć odsetkowa raty leasingowej.

Zobacz również: leasing operacyjny


Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl

Money.pl - Kliknij po wicej
Depozyty 3m
2024-04-23
WIBID 3M 5,67 +0,18%
WIBOR 3M 5,87 +0,17%
WIBOR 1M 5,85 +0,00%
EURIBOR 3M 3,88 -0,23%
EURIBOR 1M 3,81 -0,10%
Wspierane przez Money.pl