Formy finansowania

Leasing zwrotny

Leasing zwrotny polega na tym, że Korzystający uprzednio dokonuje sprzedaży na rzecz firmy leasingowej własnego środka trwałego, a następnie przystępuje do umowy leasingu, na podstawie, której nadal korzysta z tego środka trwałego. Przedmiot leasingu zmienia jedynie właściciela, nie ma zakłóceń w jego użytkowaniu. Celem podstawowym zawarcia takiej umowy dla Korzystającego jest uwolnienie zamrożonych środków pieniężnych, aby zostały przeznaczone na inne inwestycje, zachowując możliwość korzystania ze środka trwałego.

Podsumowując: za cenę uwolnienia środków pieniężnych pochodzących ze sprzedaży środka trwałego korzystający rezygnuje z praw własności do tego środka. Oczywiście może on ponownie stać się jego właścicielem po dokonaniu spłaty rat przewidzianych w umowie leasingu. Leasing zwrotny może przyjąć formę zarówno leasingu operacyjnego (poszczególne raty leasingowe będą kosztem uzyskania przychodów korzystającego), jak i leasingu finansowego (korzystający będzie dokonywał podatkowych odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego, a jego kosztem podatkowym, oprócz odpisu amortyzacyjnego, będzie część odsetkowa każdej z rat).

Jakie są korzyści z leasingu zwrotnego?

- pozyskanie gotówki na realizację celów biznesowych,

- klient zatrzymuje dobro inwestycyjne, z którego będzie korzystać,

- zwiększa się płynność finansową dzięki zamianie kapitału zamrożonego w postaci środków trwałych na gotówkę,

- wzmocnienie bilansu spółki oraz poprawienie sprawozdania finansowego,

- leasingu nie ujmuje się, jako zobowiązania w bilansie firmy, co oznacza, że pozyskany kapitał nie powoduje zadłużenia przedsiębiorstwa w sprawozdaniach finansowych.


Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2018-12-12
USD 3,7934 +0,45%
EUR 4,2993 +0,03%
CHF 3,8191 -0,20%
GBP 4,7556 -0,19%
Wspierane przez Money.pl

Money.pl - Kliknij po wicej
Depozyty 3m
2018-12-11
WIBID 3M 1,52 +0,00%
WIBOR 3M 1,72 +0,00%
WIBOR 1M 1,64 +0,00%
EURIBOR 3M -0,31 +0,32%
EURIBOR 1M -0,37 +0,00%
Wspierane przez Money.pl